Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Проверка на всички битови сметки!
Тука вече имате възможност да проверите едновременно освен сметката си за ВиК и другите си битови сметки, като ЕВН и мобилните оператори, регистрирани в състемата ePay
Имате възможност да платите с кредитна карта Visa или Master card

1. Задавате оператора на услугата, абонатен номер и e-mail за връзка
2. Получавате контролен код по имейла, който въвеждате
3. Получавате задълженията по всички заявени сметки

АБОНАТНИЯ НОМЕР се получава от:
1/ Бележката за вода издадена в касов салон(Партида No горе вляво))
- ако там е записан 6-цифрен номер -> това е Вашият абонатен номер
- ако номерът е 5 или 4 цифри се допълва с нула до 6 цифри
Парт.No: 6128 (4 цифри) -> абонатноя номер е 006128 (6 цифри)
Парт.No: 42012 (5 цифри)
-> абонатноя номер е 042012 (6 цифри)
2/ От картончето получено в касов салон. Там обикновено са записани
2 числа с наклонена черта между тях. Тези числа следва да се допълнят
с нула до 3 цифри(ако е необходимо), а чертата отпада
114/65 (3+2 цифри) -> абонатноя номер е 114065
(6 цифри)
5/89
(1+2 цифри) -> абонатноя номер е 005089 (6 цифри)
32/134 (2+3 цифри) -> абонатноя номер е 032134
(6 цифри)

 

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved