Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВИК ООД - Димитровград
Република България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ)

съсобственик на ВиК ООД - Димитровград с 51% участие

Община Димитровград

съсобственик на ВиК ООД - Димитровград с 49% участие

dkevr
government
Република България
dkevr
Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved