Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

ЗА НАС
“ВиК” ООД Димитровград е дружество с 51% собственост на държавата, чрез Министъра на МРРБ и 49% собственост на община Димитровград. Своите дейности то упражнява на териториите на град Димитровград, град Меричлери и селата от община Димитровград.

ДЕЙНОСТИ
Основна дейност на “ВиК” ООД Димитровград е предоставяне на социалните услуги водоснябдяване, канализация и пречистване на води. Дружеството поддържа и експлоатира водопровнодната и канализационна мрежа на град Димитровград, водопроводните мрежи на град Меричлери и селата от община Димитровград, пречиствателните съоражения на територията на общината. Това включва общо 404 км водопроводна мрежа, 139 км канализационна мрежа и една пречиствателна станция за питейни води

МИСИЯ
Нашата мисия е да бъдем социално отговорна институция и първокласен доставчик на висококачествени услуги за нашите клиенти
ЦЕЛИ

осигуряване на нормално водоснабдяване на всички населени места в общината отговарящо на съвременните изисквания.
- поддържане на необходимите целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационни услуги.
- подобряване качеството на извършваните услуги за населението, обществените потребители и фирми
- разширяване на нивото на покритие на канализационните услуги, включително пречистването на битови отпадъчни води.
- максимална отвореност на дружеството за диалог с нашите публики, които включват нашите потребители, бъдещи потребители, корпоративни клиенти, частни лица, медии и т.н.
- поддържане на икономически обосновани и социално-поносими цени на предоставяните услуги.
- подобряване финансовото състояние с цел създаване на по-добри възможности за отделяне на собствени средства за инвестиции в подмяна на остарялата водопроводна и канализационна система, закупуване на нови машини и съоръжения с цел по-качествено извършване на услугите предоставяни от дружеството.

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved