Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Открита процедура пa ЗОП

Номер: 01131-2013-0002
От дата: 17.06.2013 г.
Наименование на поръчката: Доставка на горива за нуждите на "ВиК"ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1 . Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н, А 98 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на "ВиК"ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти ; 2. Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на "ВиК"ООД-Димитровград
Документация за участие<
No по ред
Документ
Дата
1
Приложение-1: Решение
17.06.2013
2
Приложение-2: Обявление
17.06.2013
3
Решение
01.08.2013
3
Уведомление за отваряне на ценовите оферти


Открита процедура пa ЗОП

Номер: 01131-2013-0001
От дата: 13.06.2013 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
Документация за участие
No по ред
Документ
Дата
1
Приложение-1: Решение
13.06.2013
2
Приложение-2: Обявление
13.06.2013
3
Уведомление за отваряне на ценовите оферти

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved