Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на решението:: 913774
Номер: 01131-2019-0001
От дата: 29.05.2019 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв

Документация за участие

No по ред
ID на документа
Документ
Дата
1
913774
Решение за откриване на процедура(ЗОП)
29.05.2019 г.
2
946991
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)
02.12.2019 г.

Борсов договор от 20.06.2019Извършени плащания


Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
По_фактури Nо 3000012905 906,907,908,909 /31.07.2019
30.08.2019 г.
5 031.70 лв.
2
По_фактури Nо 3000012972 973,974,975,976,977 /31.08.2019
30.09.2019 г.
11 011.18 лв.
3
По_фактури Nо 3000013139 141,142,143,144,145 /30.09.2019
28.10.2019 г.
1 969.89 лв.
4
По_фактура Nо 3000013140/30.09.2019
29.10.2019 г.
8 326.13 лв.
5
По_фактура Nо 3000013268/31.10.2019
29.11.2019 г.
9 371.08 лв.
6
По_фактури Nо 3000013267, 268,269,270,271,272,273 /31.10.2019
03.12.2019 г.
2 326.69 лв.
7
По_фактури Nо 3000013393, 395,396,397,398,399 /30.11.2019
30.01.2020 г.
2 029.89 лв.
8
По_фактури Nо 3000013394 /30.11.2019
04.02.2020 г.
7 396.58 лв.
9
По_фактури Nо 3000013557, 558,559,560,561 /31.12.2019
14.04.2020 г.
7 672.81 лв.
10
По_фактури Nо 3000013708 / 31.01.2020
14.04.2020 г.
7 907.52 лв.
11
По_фактури Nо 3000013707, 709,710,711,712,714 /31.01.2020
12.05.2020 г.
2 112.79 лв.
12
По_фактури Nо 3000013821, 822,823,824,825,826 /28.02.2020
18.05.2020 г.
8 117.06 лв.
13
По_фактури Nо 3000014000, 001,002,003,004,005,007 /31.03.2020
15.06.2020 г.
6 833.25 лв.
14
По_фактури Nо 3000014132, 133,134,135, 136 /30.04.2020
28.07.2020 г.
6 058.35 лв.
15
По_фактури Nо 3000014222, 223,224,225,226, 227 /31.05.2020
04.08.2020 г.
5 367.98 лв.
16
По_фактури Nо 3000014357, 358,359,360,361 /30.06.2020
02.09.2020 г.
6 772.64 лв.
17
По_фактури Nо 3000014482, 484,485,486,487 /31.07.2020
10.09.2020 г.
1 868.98 лв.
18
По_фактурa Nо 3000014483/31.07.2020
25.09.2020 г.
6 626.82 лв.
19
По_фактури Nо 3000014674, 675, 647, 677,678.679/30.09.2020
22.12.2020 г.
8 960.03 лв.
20
По_фактури Nо 3000014789, 791,792,793,794.795/31.10.2020 и 2000033014/31.10.2020
26.01.2021 г.
1 540.80 лв.
Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved