Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на документа:: 793135
Номер: 01131-2017-0001
От дата: 26.06.2017 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв

Документация за участие

No по ред
ID на документа
Документ
Дата
1
793135
Решение за откриване на процедура(ЗОП)
26.06.2017 г.
2
798843
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)
02.08.2017 г.

Борсов договор от 12.07.2017Извършени плащания
Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
По фактури Nо 3000009824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829/30.09.2017
02.10.2017 г.
9 381.38 лв.
2
По фактури Nо 3000010016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022 / 31.10.2017
02.11.2017 г.
9 694.51 лв.
3
По фактури Nо 1000016589 / 29.11.2017
04.12.2017 г.
23.89 лв.
4
По фактури Nо 3000010189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195 / 30.11.2017
04.12.2017 г.
8 986.12 лв.
5
По фактури Nо 3000010332, 0333,0334,0335,0336/30.12.2017
08.01.2018 г.
6 604.76 лв.
6
По фактури Nо 3000010521, 0522, 0523,0524,0525,0526, 0527 /31.01.2018
06.02.2018 г.
6 629.28 лв.
7
По фактури Nо 3000010668,0669,0670,0671,0672, 0673/28.02.2018
09.03.2018 г.
5 992.45 лв.
8
По фактури Nо 3000010806, 0807, 0808,0809,0810 ,0811 /31.03.2018
05.04.2018 г.
6 853.62 лв.
9
По фактури Nо 3000010930, 0931, 0932,0932,0933,0934,0935,0936/30.04.2018
03.05.2018 г.
5 927.21 лв.
10
По фактури Nо 3000011053, 1054, 1055,1056,1057,1058,1059/31.05.2018
04.06.2018 г.
9 628.86 лв.
11
По фактури Nо 3000011197, 1198, 1199,1200,1201,1202,1203/30.06.2018
04.07.2018 г.
11 227.24 лв.
12
По фактури Nо 3000011326, 327,328, 329,330,331 /31.07.2018
07.08.2018 г.
10 721.78 лв.
13
По фактури Nо 3000011465,466, 467,468, 469, 470,471/31.08.2018
13.09.2018 г.
11 319.30 лв.
14
По фактури Nо 3000011603,604, 605,606, 607, 608/30.09.2018
08.10.2018 г.
9 872.29 лв.
15
По фактури Nо 3000011746,747, 748,749, 750,751,752/31.10.2018
08.11.2018 г.
12 660.46 лв.
16
По фактури Nо 3000011886,887, 888,889, 890,981,892/30.11.2018
20.12.2018 г.
10 844.31 лв.
17
По фактури Nо 3000012028,029, 030,031, 032,033,034/31.12.2018
18.01.2019 г.
7 049.34 лв.
18
По фактури Nо 3000012149,150, 151,152, 153,154/31.01.2019
20.02.2019 г.
6 627.09 лв.
19
По фактури Nо 3000012273,274, 275,276, 277,278/28.02.2019
12.03.2019 г.
7 973.53 лв.
20
По фактури Nо 3000012374,375, 346,377, 378,379/30.03.2019
25.04.2019 г.
9480.39 лв.
21
По фактури Nо 3000012518,519, 520,521/30.04.2019
28.05.2019 г.
1829.04 лв.
22
По фактури_Nо 3000012517 / 30.04.2019
31.05.2019 г.
6993.48 лв.
23
По фактури Nо 3000012630,631, 632,633, 634,635/31.05.2019
27.06.2019 г.
3 309.49 лв.
24
По фактури Nо 3000012636/31.05.2019
03.07.2019 г.
8 291.21 лв.
25
По фактури_Nо 3000012708, 709,710,711,712,713,714 /30.06.2019
05.08.2019 г.
11 106.40 лв.
26
По_фактури Nо 3000012835 836,837,838,839,840,841 /22.07.2019
30.08.2019 г.
7 213.63 лв.


Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved