Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по реда на чл.20,ал.3 от ЗОП

ID: 9056587
От дата: 16.09.2016 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти
Срок за получаване на офертите: 27.09.2016 г., 12:00 ч.


Обява за събиране на оферти от 16.09.2016 г.
Документация за участие
Информация за публикувана обява от 16.09.2016 г.

Протокол от заседание на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти от 29.09.2016 г.

Писма до фирмите кандидати от 30.09.2016 г.

Договор за доставка на горива от 30.09.2016 г.

Приложения към договор за доставка на горива от 30.09.2016 г.


Извършени плащания


Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
По фактури Nо 3000008290, 8291, 9292, 9293,8294,8295 /31.10.2016г
16.11.2016
8 835.95 лв.
2
По фактури Nо 3000008448, 8449, 8450,8451,8452,8453,8454 /30.11.2016г
21.12.2016
9 459.77 лв.
3
По фактури Nо 3000008589, 8590, 8591, 8592,8593,8594/31.12.2016г
18.01.2017
5 975.14 лв.
4
По фактури Nо 3000008744, 8745, 8746, 8747,8748/31.01.2017г
08.02.2017
5 011,97 лв.
5
По фактури Nо 3000008743/31.01.2017г
10.02.2017
306.92 лв.
6
По фактури Nо 3000008890, 8891, 8893, 8894,8895/28.02.2017г
14.03.2017
1 626,55 лв.
7
По фактурa Nо 3000008892/28.02.2017г
15.03.2017
4 199.91 лв.
8
По фактури Nо 3000009009, 9010, 9011, 9012,9013,9114,9015/31.03.2017г
24.04.2017
8 132,62 лв.
9
По фактури Nо 3000009146, 9147, 9148, 9149,9150,9151/30.04.2017г
22.05.2017
7 208.56 лв.
10
По фактури Nо 3000009294, 9295, 9296, 9297,9298,9299/31.05.2017г
13.06.2017
9 427.98 лв.
11
По фактури Nо 3000009440, 9441, 9442, 9443,9444,9445,9446/30.06.2017г
20.07.2017
9 477.96 лв.
12
По фактури N? 3000009565,9566,9567,9568, 9569,9570,9571/31.07.2017г.
07.08.2017
8 627.11 лв
Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved