Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Открита процедура по ЗОП

Номер: 01131-2015-0001
От дата: 04.09.2015 г., 16.00 ч.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
Документация за участие
Протокол №1 от 15.10.2015 г.
Протокол №2 от 19.10.2015 г.
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на 26.10.2015 r.
Протокол №3 от 26.10.2015 г.
Решение от 02.11.2015 г.
Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6


Извършени плащания

Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Част. плащане по фактура Nо 500005000010061/30.11.2015
14.12.2015 г.
20 000.00 лв.
2
Част. плащане по фактура Nо 500005000010061/30.11.2015
16.12.2015 г.
25 077.15 лв.
3
Оконч.плащане по фактура Nо 500005000010061/ 30.11.2015
17.12.2015 г.
8 000.00 лв.
4
Част. плащане по фактура Nо 5000011665/31.12.2015
14.01.2016 г.
13 000.00 лв.
5
Част. плащане по фактура Nо 5000011665/31.12.2015
14.01.2016 г.
25 000.00 лв.
6
Оконч.плащане по фактура Nо 5000011665/31.12.2015
18.01.2016 г.
13 581.42 лв.
7
Част.плащане по фактура Nо 5000012713/31.01.2016
15.02.2016 г.
39 097.22 лв.
8
Част.плащане по фактура Nо 5000012713/31.01.2016
16.02.2016 г.
17 300.00 лв.
9
Оконч.плащане по фактура Nо 5000012713/31.01.2016
16.02.2016 г.
4 700.00 лв.
10
Част.плащане по фактура Nо 5000013776/29.02.2016
14.03.2016 г.
20 000.00 лв.
11
Част.плащане по фактура Nо 5000013776/29.02.2016
21.03.2016 г.
20 000.00 лв.
12
Част.плащане по фактура Nо 5000013776/29.02.2016
22.03.2016 г.
4 640.47 лв.
13
Оконч.плащане по фактура Nо 5000013776/29.02.2016
22.03.2016 г.
8 900.00 лв.
14
Част.плащане по фактура Nо 5000014853/31.03.2016
12.04.2016 г.
29 000.00 лв.
15
Оконч.плащане по фактура Nо 5000014853/31.03.2016
13.04.2016 г.
25 598.10 лв.
16
Част.плащане по фактура Nо 5000015937/30.04.2016
13.05.2016 г.
22 000.00 лв.
17
Част.плащане по фактура Nо 5000015937/30.04.2016
13.05.2016 г.
20 000.00 лв.
18
Оконч.плащане по фактура Nо 5000015937/30.04.2016
16.05.2016 г.
10 565.89 лв.
19
Част.плащане по фактура Nо 5000017077/31.05.2016
13.06.2016 г.
18 000.00 лв.
20
Част.плащане по фактура Nо 5000017077/31.05.2016
13.06.2016 г.
18 000.00 лв.
21
Оконч.плащане по фактура Nо 5000014853/31.03.2016
14.06.2016 г.
16 619.10 лв.
22
Част.плащане по фактура Nо 5000018370/30.06.2016
12.07.2016 г.
42 000.00 лв.
23
Оконч.плащане по фактура Nо 5000018370/30.06.2016
12.07.2016 г.
12 462.70 лв.
24
Част.плащане по фактура Nо 5000019179/31.07.2016
11.08.2016 г.
27 899.73 лв.
25
Оконч.плащане по фактура Nо 5000019179/31.07.2016
11.08.2016 г.
35 000.00 лв.
26
Част.плащане по фактура Nо 5000020475/31.08.2016
12.09.2016 г.
35 000.00 лв.
27
Оконч.плащане по фактура Nо 5000020475/31.08.2016
14.09.2016 г.
26 391.12 лв.
28
Част.плащане по фактура Nо 5000021705/30.09.2016
08.10.2016 г.
30 000.00 лв.
29
Оконч.плащане по фактура Nо 5000021705/30.09.2016
12.10.2016 г.
24 805.15 лв.
30
Част.плащане по фактура Nо 5000023023/31.10.2016
10.11.2016 г.
20 000.00 лв.
31
Оконч.плащане по фактура Nо 5000023023/31.10.2016
11.11.2016 г.
33 761.12 лв.
32
Част.плащане по фактура Nо 5000024402/30.11.2016
09.12.2016 г.
24 000.00 лв.
33
Оконч.плащане по фактура Nо 5000024402/30.11.2016
13.12.2016 г.
28 414.02 лв.
34
Част.плащане по фактура Nо 5000025953/31.12.2016
11.01.2017 г.
27 000.00 лв.
35
Част.плащане по фактура Nо 5000025953/31.12.2016
12.01.2017 г.
20 000.00 лв.
36
Оконч.плащане по фактура Nо 5000025953/31.12.2016
16.01.2017 г.
10 629.22 лв.


Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved