Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Открита процедура по ЗОП

Номер: 01131-2014-0002
От дата: 11.08.2014 г.,16.00 ч.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
Документация за участие
Pазяснение № 1 от 02.09.2014 r.
Уведомление за отваряне на ценовите оферти от 16.09.2014 r.
Договор за обществена портчка от 08.10.2014 r.

Извършени плащанияВид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Част. плащане по фактура Nо 5000000865/30.11.2014
30.12.2014 г.
30 000.00 лв.
2
Част. плащане по фактура Nо 5000000865/30.11.2014
06.01.2015 г.
13 000.00 лв.
3
Оконч. плащане по фактура Nо 5000000865/30.11.2014
07.01.2015 г.
7 768.15 лв.
4
Част. плащане по фактура Nо 5000001468/31.12.2014
19.01.2015 г.
30 000.00 лв.
5
Оконч. плащане по фактура Nо 5000001468/31.12.2014
21.01.2015 г.
27 322.13 лв.
6
Част. плащане по фактура Nо 5000002123/31.01.2015
18.02.2015 г.
24 000.00 лв.
7
Оконч. плащане по фактура Nо 5000002123/31.01.2015
18.02.2015 г.
30 264.00 лв.
8
Част. плащане по фактура Nо 5000002797/28.02.2015
17.03.2015 г.
15 000.00 лв.
9
Оконч. плащане по фактура Nо 5000002797/28.02.2015
18.03.2015 г.
31 544.00 лв.
10
Част. плащане по фактура Nо 5000003487/31.03.2015
15.04.2015 г.
20 000.00 лв.
11
Част. плащане по фактура Nо 5000003487/31.03.2015
20.04.2015 г.
20 000.00 лв.
12
Оконч. плащане по фактура Nо 5000003487/31.03.2015
22.04.2015 г.
10 970.45 лв.
13
Част. плащане по фактура Nо 5000004238/30.04.2015
15.05.2015 г.
12 000.00 лв.
14
Част. плащане по фактура Nо 5000004238/30.04.2015
20.05.2015 г.
22 000.00 лв.
15
Част. плащане по фактура Nо 5000004238/30.04.2015
22.05.2015 г.
5 000.00 лв.
16
Оконч. плащане по фактура Nо 5000004238/30.04.2015
25.05.2015 г.
7 989.34 лв.
17
Част. плащане по фактура Nо 5000005003/31.05.2015
15.06.2015 г.
24 000.00 лв.
19
Плащане по фактура Nо 5000005837/30.06.2015
15.07.2015 г.
46 864.86 лв.
20
Част. плащане по фактура Nо 5000006738/31.07.2015
12.08.2015 г.
17 000.00 лв.
21
Част. плащане по фактура Nо 5000006738/31.07.2015
17.08.2015 г.
26 000.00 лв.
22
Оконч.плащане по фактура Nо 5000006738/31.07.2015
17.08.2015 г.
8 546.13 лв.
23
Част. плащане по фактура Nо 5000007702/31.08.2015
12.09.2015 г.
26 000.00 лв.
24
Част. плащане по фактура Nо 5000007702/31.08.2015
14.09.2015 г.
20 000.00 лв.
25
Оконч. плащане по фактура Nо 5000007702/31.08.2015
15.09.2015 г.
16 192.58 лв.
26
Част. плащане по фактура Nо 5000008727/30.09.2015
13.10.2015 г.
41 000.00 лв.
27
Оконч. плащане по фактура Nо 5000008727/30.09.2015
14.10.2015 г.
15 948.03 лв.
28
Част. плащане по фактура Nо 55000009656/31.10.2015
11.11.2015 г.
30 000.00 лв.
29
Оконч. плащане по фактура Nо 5000009656/31.10.2015
17.11.2015 г.
24 859.76 лв.
Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved