Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Договаряне без обявление по ЗОП

Номер: 01131-2014-0001
От дата: 11.07.2014 г.
Наименование на поръчката: Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на

Документация за участие

No по ред
Документ
Дата
1
Приложение-1: Решение
11.07.2014 г.
2
Приложение-2: Решение
26.08.2014 г.
3
Приложение-3: Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6
26.08.2014 г.
4
Приложение-4: Договор за обществена поръчка
26.08.2014 г.


Извършени плащания


Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
По фактури Nо 3000004388, 4389, 4391, 4392, 4394 /31.07.2014
30.09.2014 г.
4044.78 лв.
2
По фактура Nо 3000004393 /31.07.2014
30.09.2014 г.
13605.3 лв.
3
По фактури Nо 3000004491, 4389, 4487, 4486, 4488 /31.08.2014
31.10.2014 г.
4139.29 лв.
4
По фактура Nо 3000004490 /31.08.2014
04.11.2014 г.
11381.57 лв.
5
По фактура Nо 4595 / 30.09.2014 г..гориво за месец 09.2014 г
08.05.2015г.
12 066.65 лв.
6
По фактура Nо 3000004589/30.09.2014 г
01.06.2015г.
399.73 лв.
7
По фактура Nо 3000004590/30.09.2014 г
01.06.2015г.
48.60 лв.
8
По фактура Nо 3000004591/30.09.2014 г
01.06.2015г.
417.31 лв.
9
По фактура Nо 3000004592/30.09.2014 г
01.06.2015г.
1 205.72 лв.
10
По фактура Nо 3000004593/30.09.2014 г
01.06.2015г.
1 261.04 лв.
11
По фактура Nо 3000004594/30.09.2014 г
01.06.2015г.
16.60 лв.
12
По фактури Nо 3000004705,4706,4707,4708, 4710/31.10.2014 г
19.06.2015г.
3 397.79 лв.
13
По фактура Nо 3000004709/31.10.2014 г
30.06.2015г.
10 902.70 лв.
14
По фактура Nо 3000004737/17.11.2014 г
29.07.2015г.
4.63 лв.
15
По фактура Nо 3000004742/18.11.2014 г
29.07.2015г.
6.04 лв.
16
По фактури Nо 3000004861,4862,4863,4864, 4865,4866/30.11.2014 г
29.07.2015г.
12 914.90 лв.
17
По фактури Nо 3000005018,5019,5020,5021, 5022,5023/31.12.2014 г
31.07.2015г.
8 915.44 лв.
18
По фактури Nо 3000005163,5164,5165,5166, 5167,5168/31.01.2015г
03.08.2015г.
5 993.50 лв.
19
По фактури Nо 3000005327,5328,5329,5330, 5331,5332/28.02.2015г
25.08.2015г.
6 216.54 лв.
20
По фактури Nо 3000005327,5473,5474,5475,5476, 5477,5478/31.03.2015г
26.08.2015г.
9 208.87 лв.
21
По фактури Nо 3000005551,5552,5553,5554, 5555,5556/30.04.2015г
15.09.2015г.
9 598.19 лв.
22
По фактури Nо 3000005803,5804,5805,5806, 5807,5808/31.05.2015г
15.09.2015г.
9 545.43 лв.
23
По фактури Nо 3000005964,5965,5966,5967, 5968,5969,5970/30.06.2015г
28.09.2015г.
12 069.75 лв.
24
По фактури Nо 3000006114,6115,6116, 6117,6118,6119/31.07.2015г
30.09.2015
10 773.08 лв.
25
По фактури Nо 3000006255,6256,6257,6258, 6259,6260,6261/31.08.2015г
27.10.2015
10 906.03 лв.
26
По фактури Nо 3000006407,6408, 6409,6410,6411,6412,6413/30.09.2015г
24.11.2015
9 972.38 лв.
27
По фактури Nо 3000006553,6554, 6554,6555,6556,6557,6558,6559/31.10.2015г
01.12.2015
9 445.08 лв.
28
По фактури Nо 3000006699, 6700, 6701,6702,6703, 6704,6705/30.11.2015г
29.12.2015
9 924.83 лв.
29
По фактури Nо 3000006887, 6888 /31.12.2015г
26.01.2016
1 051.60 лв.
30
По фактури Nо 3000006889, 6890,6892 /31.12.2015г
27.01.2016
1 230.26 лв.
31
По фактурa Nо 3000006891/31.12.2015г
29.01.2016
7 055.04 лв.
32
По фактури Nо 3000007022, 7023, 7024, 7026, 7027 /31.01.2016г
01.03.2016
1 554.43 лв.
33
По фактури Nо 3000007025 / 31.01.2016г
29.03.2016
2 567.38 лв.
34
По фактури Nо 3000007170, 7171,7172, 7173,7174,7175 /29.02.2016г
27.04.2016
6 382.66 лв.
35
По фактури Nо 3000007336, 7337,7338, 7339,7341,7342 /31.03.2016г
27.05.2016
1 879.89 лв.
36
По фактури Nо 3000007478,7479,7480, 7481,7482,7483,7484 /30.04.2016г
30.06.2016
6 984.07 лв.
37
По фактури Nо 3000007621, 7622,7623, 7624,7625,7626 /31.05.2016г
25.07.2016
5 745.95 лв.
38
По фактури Nо 3000007739, 7740,7741,7742, 7743,7744 7744/30.06.2016г
23.08.2016
8 820.67 лв.
39
По фактури Nо 3000007857, 7858,7859,7860,7861, 7862/31.07.2016г
30.08.2016
8 241.57 лв.
40
По фактури Nо 3000007989,7990,7991,7992, 7993,7994 7995/31.08.2016г
26.09.2016
9 722.50 лв.
41
По фактури Nо 3000008130, 8131,8132,8133, 8134,8135 8136/30.09.2016г
25.10.2016
10 238.49 лв.


Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved